Danny Vandenberk

Staf Henderickx

Danny Vandenberk (°29/06/1972), wist tijdens de vorige eeuw betrekkelijk weinig te realiseren, aangezien hij veronderstelde op de verkeerde planeet geboren te zijn. Wel behaalde hij in 1994 het diploma Professionele Bachelor Secretariaatsmanagement Optie Talen.

Later vond en vervulde hij een administratieve functie.  Zowel als werknemer en als hobbyschrijver bleef hij extreem veel last ondervinden van dubbelzinnige, vaak schunnige gedachten en dubbele gevoelens. Zo werd hij nooit echt gevierd, maar geacht zijn rol te vervullen in een maatschappij die hij niet of nauwelijks begreep.

Deze eeuw vergaat het hem veel beter. Hij vond zijn grote liefde Sabrina en samen schreven ze enkele grote succesverhalen. Wout (2007), Brent (2010), Larissa (2010) en Yalinka (2012) zijn stuk voor stuk meesterwerkjes.

In 2018 verschijnt zijn roman ‘IK BEN, MIJN PEN IS’, waarin de onfortuinlijke lezer inzicht krijgt in Danny’s bizarre en soms slechte gedachtengoed.

UA-100687733-1